Produktiviti

Menyokong produktiviti kerja dimana proses kerja dipermudahkan dengan pemantauan proses.

Mesra Pengguna

Paparan antaramuka yang kemas dan teratur memudahkan penglihatan pengguna ketika penggunaan sistem

Statistik Laporan

Ringkasan laporan bagi menunjukkan statistik kepenggunaan sistem

Laporan Eksekutif

Maklumat perincian terhadap kepenggunaan sistem bagi membantu pihak pengurusan didalam memperbaiki tahap kecekapan

STEPP PEMBANTU PENGURUSAN

Dunia akan menjadi lebih kecil,
apabila segala maklumat berada didalam gengaman.

Aduan Pengguna

Berikan maklum balas anda berkenaan sistem ini, atau kemukakan sebarang aduan berserta cadangan
bagi memperbaiki dan mempertingkatkan lagi keberkesanan kepenggunaan sistem.

Aduan Pengguna

LEMBAGA GETAH MALAYSIA (MRB)
Tkt 17 & 18 Bangunan Getah Asli (Menara), 148 Jalan Ampang
50450, Kuala Lumpur
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur